qb@quali-byg.dk Man-Fre kl. 07.00-17.30

Bygningsrenovering & tilbygning

Øg din boligs værdi og energimæssige stand.

Læs mere

Vi ønsker at gøre din bolig til en levedygtig bolig med funktionelle løsninger.
Renovering skal være med til at forbedre bygningens værdi, samt energimæssige stand. Når der bygges til det eksisterende, er det vigtigt at det nye passer ind i det gamle og er med til at løfte boligens udseende. Derfor lader vi os inspirere af professionelle bygningsrådgivere, som har fokus på æstetik, miljøvenlige og innovative løsninger.

Læs mindre

Futurehuset

Materialevalg og arkitekturen viser potentiale for et bæredygtigt byggeri af højeste kvalitet. Se også hele udsendelsen om Futurehuset .

Læs mere

Bag om Futurehuset

→ Vi QualiByg ApS har stået for projektudvikling og efterfølgende opførelse af Futurehuset

→ Futurehuset er designet af Arkitec Arkitekter

Visibility Dashboard har leveret al intelligent udstyr i Futurehuset

Konceptet for Futurehuset
Et eksempel på et intelligent hus, som lever op til fremtidens bygge tendenser, hvor klimaskærm og installationer lever op til den høje passiv plus-standard, mens materialevalg og arkitektur viser potentialet for bæredygtigt byggeri af højeste kvalitet.
Futurehuset tænker miljørigtigt og producerer selv el og varme fra naturen. 140 kvadratmeter fordelt på to plan sikrer plads, miljø og mange anvendelsesmuligheder.

Masser af elektronik styrer lys, varme og vinduer – og sikrer et behageligt og allergivenligt indeklima. Sommerhuset kan styres fra din smartphone eller computer. Og på vej over med færgen/fly, kan du lige skrue op for varmen, så huset er ‘klart’, når I kommer frem.

Huset opvarmes med en varmepumpe, som forsyner et selvregulerende gulvvarmesystem, og sørger for ventilation og varmt brugsvand. Solceller producerer el til varmepumpen samt øvrige installationer. 90 pct. af varmen genbruges via et varme genindvindingsanlæg, der også sikrer optimalt luftskifte og et sundt og allergivenligt indeklima.

 

Huset er næsten vedligeholdelsesfrit. Udvendigt er det beklædt med sort skifer, som »klarer sig selv« vinter og sommer, år efter år. Taget er belagt med stenurt, et så kaldt Grønt tag og er med til at skåne miljøet, ved at det optager en del af det regn og anden nedbør, som falder på taget. Det grønne tag optager 50% af det regnvand som falder og dermed aflaster kloakerne. 

Huset er bygget af bornholmsk træ og sten. Den bornholmske granit er f.eks. fantastisk til køkkenborde og gulvbelægning. Og ved at distribuere varmen ved hjælp af vandbåren gulvvarme, får man både klima- og indeklimafordele.

Tv-udsendelse fra Kong gulerod om Futurehuset 

 

 

 

 

Selvforsynende 
Moderne boliger er i dag så tætte for at spare på energien at de risikerer at få et dårligt indeklima. I Futurehuset hjælper teknikken med at sikre et godt indeklima samtidig med at spare på energien.

Boligen er designet efter Activehouse modellen og udført som selvforsynende. Opvarmningen af boligen foregår med jordvarmepumpe som reelt set betyder at man får ca. 5 gange så meget varme for pengene i forhold til hvis man opvarmede med el-radiatorer. Varmen fra jorden er ikke den eneste kilde til opvarmning, de store energivinduer fra Velfac giver også et positivt tilskud til opvarmningen idet de lukker mere varme ind end der lukkes ud.

Varmen fordeles alle steder, også på 1. salen, i boligen via vandbåren gulvvarme som giver den bedste komfort og faktisk også mulighed for at holde et par grader under end med traditionelle radiator systemer. Solceller på garagen leverer energi til drift af varmepumpe og øvrige installationer i boligen. For ventilation af boligen er der installeret et centralt balanceret ventilationsanlæg fra Nilan. Dette anlæg suger den fugtige luft ud af boligen, men genbruger op til 95% af varmen fra udsugningsluften til at opvarme den friske luft udefra som blæses ind i boligen. I de varme perioder kan det være svært at holde en behagelig temperatur, men her vil naturlig, men automatisk, ventilation og solafskærmning hjælpe til.

 

 

Den naturlige ventilation
Består af 2 Velux ovenlys vinduer, samt 3 Velfac vinduer med motor opluk. I kombinationen med højtsiddende ovenlysvindue og lavere siddende facadevindue skabes en skorstenseffekt som giver en effektiv køling. Ydermere vil de automatiske indvendige gardiner også kunne bidrage til en vis afskærmning for solen. Boligen er forberedt for udvendig solafskærmning hvis behovet skulle vise sig. En udvendig solafskærmning er den mest effektive måde for at undgå overophedning i boligen. Integrationen af klima elementerne sker med en løsning fra Visility. Visility løsningen fungerer ved at indsamle data fra sensorer i boligen samt vejrmeldinger og på baggrund af tilstedeværelse i boligen at styre varme, ventilation og solafskærmning på en hensigtsmæssig måde.

Lyset
Tilstedeværelsen er et centralt element for flere af de andre tekniske installationer som håndteres i Visility løsningen. Eksempelvis er der automatisk lys i boligen i udvalgte rum, f.eks. badeværelser. En bevægelsesmelder fra LK IHC systemet vil melde når der er bevægelse på badeværelset, men lyset vil tændes med lavt niveau såfremt det er efter ”sengetid”. At det er sengetid fortæller man systemet ved et tryk ved sengen, hvilket også vil aktivere skalsikringen af huset og det vil sænke ventilationen en smule. Ligeledes ved styringen når alarmen er slået til at der ikke er nogen hjemme. Hermed slukket lys og ventilationen begrænses.

 

Belysningen kan ikke kun dæmpes i hele boligen, men farvetemperaturen ændres i løbet af dagen så den i et vist omfang afspejler det udvendige lys. Det er en løsning der så småt er ved at finde vej til sygehuse og kontorer for den gode effekt det har på vores velbefindende. De brugte spot hedder Philips HUE og kan udover at skifte farvetemperatur mellem 2000-6500 Kelvin også lyse i alle regnbuens farver – godt til fest og sjov. Løsningen er fuldt integreret IHC anlægget, således at lyset kan betjenes fra svagstrømstryk på væggen. I Futurehuset er alle tryk monteret i en flot rød LK decor ramme til de basale funktioner som betjening af lysscenarier og gardiner.

Gardinerne kommer fra Faber i en model der hedder Multishade. Dette er en mellemting mellem et rullegardin og en persienne. Der er 2 lag stof med indlagte gennemsigtige striber, hvilket giver en stor fleksibilitet i ind og udsyn, fra helt åbent til helt lukket og en masse muligheder derimellem. Med indbygget motor er det nemt at få maksimal glæde af gardinernes funktion.

LK IHC tastatur
Ved indgangsdøren er monteret et LK IHC tastatur hvorfra alarmen kan frakobles og dørlåsen kan oplåses, så kan man altid komme ind selvom nøglerne skulle være glemt. Og hvis der skulle være behov for at lukke en håndværker ind kan det også ske nemt hvorfra det skulle ønskes via Visility Mobile – en applikation som samler betjeningen af de tekniske installationer i en enkelt betjening. Inde i boligen kan betjening og overvågning også ske ved hjælp af et af de 2 Visility DashBoards. De giver en hurtig og nem betjening, men også overblik over energiforbrug i boligen som kan følges med aktuel værdi hvilket giver mulighed for bedre forståelse for energiforbruget. Produktionen fra solceller kan også følges time for time, ligesom vandforbrug og beholdning af det opsamlede regnvand som benyttes til toilets skyl og tøjvask.

Læs mindre

Halbyggeri

Mangler du plads? Lagerhal, maskinhal, ridehal eller mindre værkstedsbygninger.

Læs mere

Vi udfører standard hal modeller i stål, som selvfølgelig har et væld af kombinationsmuligheder, men også haller og værkstedsbygninger i træ, tilpasses efter dine ønsker og behov.

 

Læs mindre

Isolering & efterisolering

Vi arbejder med produkter, som sikrer dig og din bolig et godt indeklima og en miljøvenlig fremtid i bedste kvalitet

Læs mere

Træfiberuld
Vi arbejder med én af de mest miljøvenlige og effektive isoleringstyper, nemlig KKS™Woodfiber.

Det et gennemprøvet, veldokumenteret, miljøvenligt naturprodukt og har fået en Cradle to Cradle certificering.
Træfiberuld bruges til isolering og efterisolering af lofter, etageadskillelse, lette vægge og gulvkonstruktioner.
Det kan med fordel også anvendes ovenpå tidligere udført mineralulds-isolering. Denne løsning tager udgangspunkt i ideen om cirkulær økonomi, hvor vi går bort fra ”brug og smid væk”-tankegangen og i stedet opfører os mere miljømæssigt ansvarligt ved at behandle vores affald som en ressource, der skal genbruges.

 

 

Isopearl (m. eller uden climate glue) til hulmursisolering
Vi foretager en efterisolering eller isolering af hulmur, hvor vi anvender Isopearl climate glue materiale, med en høj isoleringsevne med en lambda på 33. Her indblæses perlerne med et tryk på 7 bar, hvilket er et meget højt tryk sammenlignet med almindelige uldprodukter.

Isopearl climate glue er det ypperste du kan få til isolering af tomme hulmure. Du vælger selv om det skal foretages med eller uden lim. Fordelen ved at lime perlerne med speciel patenteret lim, er at det er 100% fugtigheds bestandigt, hvilket betyder at det ikke kan opløses af fugt eller fungere som kuldebro. Dette vil også bevare sin isoleringsevne over tid, uafhængigt.
Ved tilfælde af boring i muren, undgår du perlerne drysse ud. Perlerne er et nedbrydeligt oliebaseret flamingo granulat, tilsat grafit for at kunne opnå en brandmodstand.

Læs mindre

Nyt liv i boligen

Sæt dit eget præg på din bolig...

Læs mere

Ny indretning, renovering- eller udskiftning af loft, gulv, køkken eller badeværelse m.m. Det er ikke altid nødvendigt eller godt for din bolig at skifte alt det gamle ud med nyt. Nogle gange er det også en god ide at bevare og renovere det gamle. En god blanding af gammelt og nyt er med til at give din bolig charme og personlighed.

 

Læs mindre

Passivhus

Her får du et hus med et godt miljø og energiregnskab

Læs mere

Passivhus er et superlavenergihus, hvor der bruges meget lidt energi til opvarmning, fordi det skal kunne opretholde et komfortabelt indeklima, både sommer og vinter, uden brug af et aktivt varme- eller kølesystem.

Konceptet bag passivhuse stammer fra Tyskland og er derfor meget udbredt der, men også i Østrig og Sverige. Konceptet har da også dannet grundlag for kravene til bygningsreglementets Lavenergiklasse 2015 og Bygningsklasse 2020 tilpasset danske forhold. Vi ønsker at brede dette koncept mere ud i Danmark, da vi har gode erfaringer og resultater for et passivhus.

 

Passivhuses lave energiforbrug opnås bl.a. ved at bygge, så huset har:

→ Et lavt varmetab fra vægge, loft og gulv.
→ Supereffektive vinduer.
→ Optimalt placerede vinduer, så solvarmen udnyttes.
→ En lufttæt konstruktion.
→ Kontrolleret ventilation med varmegenvinding.
→ Et kompakt design, så husets overflade er lille og dermed ikke taber så meget varme.
→ Solvarmeanlæg, som anvendes til varmt brugsvand.

 

Læs mindre

Træelementproduktion & trykprøvning

Undgå udvikling af råd og svamp i konstruktionerne - Se time lapse video fra et af vores træelement produktion

Læs mere

Træelment produktion
Vi sikrer et tørt byggeri og undgår råd og svamp på sigt, ved bl.a. at producere elementer i eget værksted. Produktionen er ikke afhængig af vind og vejr situation. Processen med opsætning af elementerne går hurtigt og byggeriet kan lukkes i løbet af 1-2 dage.

Se time lapse video af Skovhavehuset som træelement produktion – elementer opsat og lukket på 12 timer.

Trykprøvning
Bygningsreglementet 2015, kræver kommunerne at der laves tæthedsprøver ved 10 % af alle nyopførte huse. Ved alle bygninger, der opføres som bygningsklasse 2020, stilles der krav om dokumentation af
klimaskærmens tæthed.
Alle vores nyopførte huse får foretaget tæthedsmåling vha. af en Blower Door Test, en såkaldt trykprøvning. Ved en trykprøvning undgår du, at der ingen ubehagelige steder er i huset, hvor det trækker og føles koldt. Er huset tæt, hvilket man først reelt kan konkludere med en trykprøvning, bruger man også langt færre udgifter på opvarmning af huset.

Læs mindre

Slibning & renovering af trægulv

Lad os vække liv i dit trægulv igen...

Læs mere

Slibning m. efterbehandling af trægulv
Alle behandlinger har deres fordele og ulemper, og hvilken du vælger, er i høj grad også et spørgsmål om, hvad du synes er pænt.

Afhængigt af dit trægulvs kvalitet vil et massivt gulv kunne klare flere slibninger end et lamelgulv. Man skal dog ikke slibe sit gulv i tide og utide. Nogle gange kan man nøjes med en afrensning og efterbehandling af gulvet, hvis det er olie eller sæbebehandlet. Er dit gulv lakeret, kræver det en slibning, men først når lakken er slidt igennem eller har dybe ridser.

Vi sliber det nye eller gamle trægulv og efterbehandler gulvet med løvtræslud, mellemslibning og lukkes/mættes med f.eks. natur/hvid olie, sæbe eller vandbaseret lak. Vi giver råd om gulvpleje, da det ikke er lige meget hvordan det gøres.

 

Renovering af trægulv
Du behøver nødvendigvis ikke kassere dit gamle eller bevaringsværdige trægulv pga. mange års slitage, fugtskader eller måske huller. Et “lille” nyt stykke genbrugstræ, en såkaldt “lus” kan måske være en løsning. Herefter slibes og efterbehandles gulvet.

Læs mindre

Vinduer, døre & ovenlysvinduer

Trænger du til et bedre indeklima med mere dagslys og er du træt af de mørke rum med lavt til loftet?

Læs mere

Vinduer, vinduespartier & døre
Det er altid vigtigt at vælge vinduer og døre der passer til din bolig.
Med nye energivinduer og facadedøre får du en bedre isoleringsevne og du sparer på dit varmeforbrug.

Har du gamle vinduer og glasdøre som er smukke eller bevaringsværdige, kan en løsning være at renovere. Ved renovering af vinduer skifter man for det meste også glassene ud med flere lag glas, hvilket selvfølgelig er med til at forbedre isoleringsevnen. Har du brug for at lukke mere lys ind gennem din gamle facadedør, er det også muligt at isætte “special vindue” med flere lag glas i.

 

Ovenlysvinduer
Formålet med ovenlysvinduer er at bidrage med mere dagslys og give dig en mulighed for bedre udsyn. I rum med små eller lavt placerede vinduer trænger lyset ikke så langt ind i rummet som i rum med store vinduer, der sidder højt.
Med ovenlysvinduer får du masser af dagslys ind midt i din bolig, f.eks i gangarealer eller rum, der ligger midt inde i huset. Her kan en løsning som at etablere en lystunnel op til dit ovenlysvindue, såkaldt ovenlyskuppel.

 

 

 

Det er altid muligt at eftermontere tagvinduer uanset, hvilken tagkonstruktion eller tag belægning det er.

Ved at lukke så meget dagslys ind som muligt, sparer du også på din elregning. Ovenlysvinduer giver faktisk 50% mere lysindfald end lodrette facadevinduer.

Har du brug for en tagaltan, findes der også tagvinduer, som kan fungere som en tagaltan.

Læs mindre

Er det os du søger?

Send os en forespørsmål med dine ønsker og behov, så vender vi snarest tilbage til dig.

This form is disabled.