qb@quali-byg.dk Man-Fre kl. 07.00-17.30

Trykprøvning af nybyggeri

Trykprøvning
Bygningsreglementet 2015, kræver kommunerne at der laves tæthedsprøver ved 10 % af alle nyopførte huse. Ved alle bygninger, der opføres som bygningsklasse 2020, stilles der krav om dokumentation af
klimaskærmens tæthed.
Alle vores nyopførte huse får foretaget tæthedsmåling vha. af en Blower Door Test, en såkaldt trykprøvning. Ved en trykprøvning undgår du, at der ingen ubehagelige steder er i huset, hvor det trækker og føles koldt. Er huset tæt, hvilket man først reelt kan konkludere med en trykprøvning, bruger man også langt færre udgifter på opvarmning af huset.